จุดเด่นของเครื่องไทฟัน
                     
               
     
 เครื่องจักรมาตราฐานสากล
 
 
 การแพ็กกิ้งมาตราฐานสากล
 
 
ช่องระบายขี้ด้ายจากเข็มและ
 
   
 
 ควบคุมคุณภาพในการผลิตด้วย
 
 
ทำให้เครื่องใหม่เสมอ 
 
 
ซิงเกอร์ไม่ต้องล้างเครื่องบ่อย
 
   
 
 นวัตกรรมและเทคโนโลยี ล้ำสมัย
             
                     
               
     
 จูดพ่นน้ำมันที่หัวเข็มและแผ่นซิง
   
 การปรับเส้นด้ายแบบยกแท่น
 
 
มิเตอร์ตั้งTIMEING สามารถ
 
   
 
เกอร์ยืดอายุเข็ม และ แผ่นซิงเกอร์
 
 
 เที่ยงตรง และประหยัดเวลา
   
ตั้งความละเอียดของการถัก
 
                     
               
     
 ขารับวงซิงเกอร์ที่ใหญ่แข็งแรง
 
 
ระบบส่งด้ายควบคุมด้วยสายพาน 
 
 
ระบบเกียรที่แม่นยำ 
 
   
 
 สามารถเปิดเครื่องเร็วได้
 
 
ที่นิ่ม เบา ทำให้ ผ้าสวยไม่มีริ้วรอย
   
 ปรับได้ 120 ขนาด
 
 
หจก.นารายณ์รุ่งเรืองนิตติ้ง

227/4-5 หมู่ที่2 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

โทร. 034-878744-5 มือถือ 084-6755945, 081-6898684  แฟกซ์ 034-878746
 
Current Pageid = 5